top of page
< Back

'יניב קובץ

"אני מתרגל יוגה עם כרמל כבר כמעט חצי שנה. התרגול הוא בסביבה ביתית וחמימה  והוא מאפשר לי את ההפרדה שאני מנסה ליצור בין הרעשים החיצוניים (והפנימיים) שאני חווה לבין הפנימיות הזורמת שלי.
התרגול עוזר לי להתמקד במה שאני צריך להתמקד בו בזמן התרגול ובהדרגה גם בחיים שלי שמחוץ לתרגול"

'יניב קובץ
bottom of page